Leder for Klageinstans NM

25.02.2023

Vi kan med glede opplyse om at Oberst Asbjørn Lysgård har takket ja til å lede Klageinstansen i NM. Lysgård har bakgrunn bla som sjef for styrkeproduksjon i Heimevernet, adjutant for forsvarssjef Harald Sunde og offiser i Forsvarets Spesialkommando (FSK).